METAsundhed er suverænt det mest banebrydende analyse værktøj af fysiske og psykiske symptomer der fører til personligvækst

Udbyg din viden om METAsundhed med vores uddannelse

Vi lærer dig de bagvedliggende årsager der fører til specifikke symptomer, og hvorfor det er meningsfyldt for kroppen – set ud fra et evolutionært perspektiv! Uddannelsen er en viderebygning af basiskurset.

Pris 25.000.- kr. inkl. adgang til dansk METAsundhedsopslagsværk og -manual.

Om METAsundhed uddannelsen

METAsundhedsmodellen giver dine klienter muligheden for se objektivt på deres symptomer og sygdomme, og beskriver dem som værende intelligente processer, der er naturligt forekommende og en vigtig del af kroppens overlevelsesstrategi

Dine klienter opdager at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af, igennem hele deres liv.

METAsundhedsterapeut uddannelsen gør det muligt for dig som behandler at, tilbyde dine klienter målrettet arbejde med de stress/løsningstriggere og uhensigtsmæssige overbevisninger, de har forbundet med deres symptomer. Hvorfra klienten bliver i stand til at fuldende autoregulationen i et dybt samarbejde med kroppens intelligens.

Kroppen med alle dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i, eller har været i.

Når dine klienter bliver bevidste om disse bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil personlig udvikling være uundgåeligt og de livshændelser som før trigget dem, vil ikke længere have indvirkning på deres organisme, fordi der nu bliver taget hånd om dem.

Du skal på METAsundhedsterapeut uddannelsen fordi:

· Du ønsker at forbinde videnskabelig præcision med selvansvar selvforståelse og større bevidsthed om de iboende naturlove der præger vores udvikling som mennesker!
· Du savner ”værktøjet” der kan få dig til at lykkes med dine klienter!
· Du vil gerne være en pioneer og bane vejen for optimal helbredelse!

Indhold på uddannelsen:

METAsundhed uddannelsen er opbygget af 4 moduler á 4 dage plus yderligere 2 dage. Nedenfor kan du læse indholdet og de emner vi arbejder med i hvert modul:

Modul A - 4 dage

Hvad er METAsundhed
Dit mål med uddannelsen?
Formålet med kurset
Hvordan laver man en METAsundhedsanalyse?
Hvordan laver man en terapiplan
Din personlige terapiplan
Hvad er de 5 hjernelag?
Hvad er differentialdiagnoser?
Hvordan laver cases?
Lær hvordan du finder metaforer og synonymer
En kontrakt om selvansvar
Du lærer SOFT modellen
Hvad er VAKOGS?
Hvad er E-sans
Hvad er forskellen på den dominante og den ikke dominante side?
Hvad er den subjektive opfattelse?
Symptomer i den sympatiske fase
Symptomer i den parasympatiske fase
Forskellen på den sympatiske og parasympatiske fase
De 9 punkter i en biologisk process
Forskellen på normal og optimal
Hvad er et symptom?
Hvad er en UDIN?
Hvad er en trigger?
Hvad er en løsningstrigger?
Hvad er det frosne øjeblik?
HVAD er SUD?
Kæmp, flygt, frys?
Hvad er en betinget refleks?
Hvordan kan man se en UDIN i en CT skanning?
Hvad er relæer i hjernen?
Introduktion til embryologi og de tre kimlag
Hvad er et organvæv?
Hvor mange organvæv findes i lungerne?
Hvad er forskellen på primært og sekundært væv i et organ?
Introduktion til hjernestammen og de organvæv som hører til overlevelse
Lunger, svælg, spiserør, mave, tarm, lever, fordøjelse.
Introduktion til midthjernen og de organvæv som hører til peristaltik
Den glatte muskulatur
Introduktion til lillehjernen og de organvæv som hører til beskyttelse
Underhud, perikardium, organhinder
Introduktion til storhjernemarven og de organvæv som hører til selvværd
Bevægeapparatet, muskler, knogler, blodårer, lymfe, bindevæv.
Binyrer, tænder

Modul B - 4 dage

Introduktion til storhjernebarken og de organvæv som hører til relationer
Overhuden, Øje, hørelse, lugtesans, smagsans
Territorielle konflikter
Seksuelle temaer
Det sensoriske og motoriske område i hjernen
Hjertet – Musklen, hjertearterien og hjertevenen
Hvordan kan METAsundhed forebygge hjerte/kar sygdomme?
Kolesterol – hvorfor er det ikke farligt?
Hvad er blodpropper?
Hvad er hjerteflimmer?
Hvorfor er der ikke grund til bekymring?
Kan alt helbredes?
Formidling af METAsundhed

Modul C - 4 dage

Hvad er en konstellation?
Psykiske lidelser i hjernestammen
Psykiske lidelser i lillehjernen
Psykiske lidelser i storhjernemarven
Psykiske lidelser i storhjernebarken
Hvorfor bliver man forvirret?
Hvorfor bliver man følelseskold?
Hvorfor får man storhedsvanvid?
Hvad er manio-depression?
Hvad er forskellen på aktive og passive psykiske lidelser
Hvad er angst? Paranoia? En fortæller?
Etik og METAsundhed

Modul D - 4 dage

Repetition af modul A, B og C
Skriftlige prøve
Mundtlig prøve

Vigtige faktorer – som ikke er set før!

Principperne er logiske og fyldestgørende fordi, de skiller sig ud og tager hensyn til vigtige faktorer, der ikke er set i tidligere modeller.

Resultatet er en forbløffende præcis oversigt over, hvordan vores biologi fungerer, når det kommer til vores sundhed, symptomer og bevidsthed om kroppens indbyggede biologiske intelligens. 

Vigtige faktorer

·      Patientens individuelle meninger og overbevisninger, der er forbundet med symptomet?
·      Hvorfor er bakterier og betændelser en vigtig del af vores sundhed?
·      Hvorfor bliver vi syge, når vi slapper af?
·      Er symptomet i stressfasen eller regenerationsfasen?
·      Hvorfor reagere kroppen som den gør?
·      Hvilket organ-væv er symptomet i?
·      Hvilket hjerne lag sidder relæet i?
·      Hvilken følelse repræsenterer organ-vævet?
·      Hvilken specifikt hjernerelæ styre organ-vævet?
·      Hvad er det biologiske formål?
·      Hvad er META-betydningen – eller gaven i symptomet?

METAsundhed er en BIO-logisk inklusionsmodel, der gør det mulig for dig, at få din klienter til at forstå den dybe og meningsfulde relation og sammenhæng der i mellem deres organer/symptomer med konkrete livshændelser de kan forholde sig til.

For at forstå den konkrete forbindelse betragter METAsundhedsmodellen derfor det hele menneske ud fra et META perspektiv = et overordnet holistisk billede, der inkluderer alle aspekter af tilværelsen.

Ved at blive opmærksom på årsagen til disse fysiologiske processer, kan en målrettet terapiplan blive lagt og organismes autoregulering fuldendes. .

De 9 punkter sygdommens faser gennemgår, og vejen mod helbredelse.

Genkender du dig selv?

Symptomer som drivkraft for personlig vækst – Hjælp dine klienter med at ”udnytte” deres symptomer ved at gør dem til et aktiv!

Modellen giver dine klienter muligheden for se objektivt på deres symptomer og sygdomme, som værende intelligente processer der er naturlig forekommende og en vigtig del af kroppens præprogrammeret biologiske formål, som den har med sig fra en fjern urtid.
Analysemodellen gør dine klienter opmærksomme på at de fysiske og psykiske ubalancer de oplever i kroppen, afspejler konkrete livshændelser som de ”trigges” ind og ud af.

Når i sammen lykkes at finde de konkrete følelsesmæssige konflikthændelser (UDIN øjeblikke!) som har i gangsat symptomerne, og de opdager hvad deres egentlige rolle har været i traume øjeblikket, er uvurderlige indsigter for dine klienter.

Dine klienter er ikke i tvivl når du fortæller hvilken konkret følelsesmæssig konflikttema, der er forbundet til deres symptom!

Bevidsthedens betydning for de indsigter dine klienter opnår hos dig er uvurderlige for dem!

De kaldes METAbetydningen!

Opløsning af adfærdsmønstre

Gamle adfærdsmønstre bliver opløst fordi dine klienter, bliver bevidste om hvorfor de dengang reagerede på den måde, da oplevelserne indtraf.

Når dine klienter bliver bevidste om de bagvedliggende årsager til deres symptomer, vil bevidsthed og personlig udvikling være uundgåeligt.

Deres opfattelse af deres krop ændrer sig fra, at være dem til last og over til at være en intelligent medhjælper.

Igennem METAsundhedsanalysen afdækkes om din klienters…

– Symptom er i stress eller regenerationsfasen?
– Hvilken konkret følelse repræsenter organet, symptomet er i?
– Hvilke konkret livshændelse, har i gang sat symptomet? (stress eller løsnings trigger?)
– Hvad er det biologiske formål med symptomet?
– Hvad METAbetydningen? (gaven eller indsigten)
– Strategiplan der inkludere: a) kost/krop/hvile – b) fysisk miljø – c) socialt miljø – d) følelsesforløsende behandling/terapi – e) tanker – f) ånd (også hvis klienten er ateist og fx ikke bryder sig om religion eller spiritualitet, så er det ikke optimalt at kærestens Buddha figurer har indtaget hele lejligheden!)
– Opfølgning (hvor langt er klienten i autoregulering)

Resultaterne ses på den optimale heling af dine klienters symptomer, fordi de samarbejder med kroppens indbyggede intelligens, på en måde der ikke set før.

Igennem METAsundhedsanalysens unikke spørgsmål, bliver dine klienter inviteret ind i sig selv, til at mærke efter, hvad de mener vil være optimalt for at de kan blive deres symptomer kvit.

Ingen er ens og det der virker for den ene er ikke sikkert at det virker for den anden!

Når din klienter forlader din klinik, vil de have en dybere tillid til deres krops indbyggede intelligens. Med terapiplanen i hånden har de nu en brugbar strategiplan at følge og med udgangspunkt i egne ønsker og overbevisninger, for hvad der vil være mest optimalt at gøre for at, hjælpe kroppen med at færdige gøre den autoregulerende funktion.

METAsundhedsanalysen skaber et frugtbart samarbejde i dine klienter. Det medfører at de tager selvansvar fordi der nu er plan for at blive rask.

METAsundhedsopslagsværk og -manual

På uddannelsen til METAsundhedsterapeut får du udleveret det danske METAsundhedsopslagsværk 

Over 200 organ-væv/sygdomme er beskrevet og deres relation til de enkelte organer, hvilken af de 2 faser de optræder, i hvilket hjernelag samt det biologiske formål. Der er ligeledes givet konkrete eksempler på konflikt-temaer som din klienter kan forholde sig til.

 

Vil du tale med os?

Så kontakt os på 70 278 288 eller indtast dit nummer og vi ringer dig op


    Få vores gratis e-bog "Få et bedre liv med METAsundhed", ved at tilmelde dig til vores nyhedsbrev!

    Bogen giver dig en introduktion til mulighederne med METAsundhed og i vores nyhedsbreve får du mere information om hvordan METAsundhed kan hjælpe dig! Nyhedsbrevet har kun fokus på METAsundhed!