For behandlere og “nørder”

Hvis du i forvejen er aktiv terapeut kan du med fordel overveje at tilføje METAsundhed til din værktøjskasse til gavn for dig selv og dine klienter.

Hvilke type behandlere henvender METAsundhed sig til?

 • Terapeuter, der normalt arbejder med følelsesmæssige ubalancer, der gerne vil være bedre til at inkludere og tackle klienters fysiske symptomer.
 • Terapeuter der normalt arbejder med kroppen, der gerne vil kunne inddrage tolkninger af de følelsesmæssige aspekter af deres klienters fysiske symptomer, i deres behandlinger.
 • Terapeuter der er interesseret i koblingen mellem fysiske symptomer og følelsesmæssige ubalancer.

METAsundhed er en ny og banebrydende teori indenfor sundhed, velvære og optimal heling af symptomer og sygdomme.

Metoden giver os logiske og fyldestgørende forklaringer på vores nuværende og fremtidige symptomer og har fokus på kroppens autoregulerende funktion.

Principperne er logiske og fyldestgørende fordi, de skiller sig ud og tager hensyn til vigtige faktorer, som ikke er set før.

Tilmeld dig et af vores kurser her, for at udvide din værktøjskasse!

Læs videre for at blive meget klogere på METAsundhed og sammenhængen mellem krop og psyke

Vigtige faktorer

 • Patientens individuelle meninger og overbevisninger, der er forbundet med symptomet?
 • Hvorfor er bakterier og betændelser en vigtig del af vores sundhed?
 • Hvorfor bliver vi syge, når vi slapper af?
 • Er symptomet i stressfasen eller regenerationsfasen?
 • Hvorfor reagere kroppen som den gør?
 • Hvilket organ-væv er symptomet i?
 • Hvilket hjerne lag sidder relæet i?
 • Hvilken følelse repræsenterer organ-vævet?
 • Hvilken specifikt hjernerelæ styre organ-vævet?
 • Hvad er det biologiske formål?
 • Hvad er META-betydningen – eller gaven i symptomet?

Resultatet er en forbløffende præcis oversigt over, hvordan vores biologi fungerer, når det kommer til vores sundhed, symptomer og bevidsthed om kroppens indbyggede biologiske intelligens.

Kroppen med alle dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer, vi står i.

Pludselig virker det logisk, når vi får en forkølelse, en alvorlig sygdom eller sidder fast i kroniske symptomer som smerter, og betændelse!

Tilmeld dig et af vores kurser her, for at udvide din værktøjskasse!

Evolutionens biologiske intelligens
Udgangspunktet i METAsundhed er evolutionens biologiske intelligens, hvorfra alle sygdomme og symptomers tilblivelse, skyldes en biologisk-psykosocialstressforbindelse der gennemgår to grundlæggende faser, som i METAsundhed betegnes stressfasen og regenerationsfasen.
Set fra et evolutionært perspektiv er alle symptomer meningsfyldte for kroppen! – forklaring følger længere nede.

Hvad er en bio-logisk-psykosocialstressforbindelse
Det handler om en oplevelse af et følelsesmæssig konfliktchok, vi ikke har stået i før.

Fordi situationen er ny for kroppen har den ingen strategi, og vi står nu tilbage i nogle minutter eller sekunder og ved ikke, om vi skal gå til højre eller venstre.

Overlevelsesprogrammer og stressfasen

Hver gang vores overlevelse bliver truet, aktiveres en instinktiv ”flygt-kæmp-frys” funktion i kroppen.

Det er urgamle overlevelsesprogrammer vi har til fælles med krybdyr, der er dybt forankrede i vores biologi, fordi de opfylder vores mest basale drifter:

 • Overlevelse
 • Fordøjelse
 • Forplantning

Hjernestammen og stressfasen
Forskning viser at den del af hjernen der styrer vores basale drifter er vores ældste hjerne og er kendt som hjernestammen, reptilhjernen, krybdyrhjernen og overlevelseshjernen.

Fordi det er den ældste hjerne, har den ikke et rationelt sprog, og reagerer derfor instinktivt på omgivelserne når den føler sig truet.

Hjernestammen og det autonome nervesystem

Tænkehjernen

Menneskets udvikling igennem evolutionen, har gjort os til en suveræn selvstændig art, takket være tænkehjernen. Tænkehjernen er kendt som storhjernebarken (cerebral cortex) og er den nyeste del af hjernen, men også den mest forstyrrende når det kommer til vores overlevelse!

Den har medført at vi er blevet skolet til at være alvidende og mestre rationel tænkning.

Udfordringen opstår hver gang vi oplever følelsesmæssige traumer og triggere.
De smutter uden om denne rationelle del af vores hjerne og slår ned i den ældste del og påvirker vores indbyggede overlevelsesprogrammer (hjernestammen), som ikke er rationelle af natur.

Hjernestammen kontrollerer livsvigtige funktioner via det autonome nervesystem.

Når vores overlevelse trues, aktiveres den sympatiske fase i det autonome nervesystem og vi kommer i det vi kalder stressfasen i METAsundhed.

Her bliver vi forundrende over hvorfor vi har

 • Vedvarende stresstænkning på samme problemstilling
 • Kolde hænder og fødder
 • Svært ved at sove
 • Forhøjet blodtryk
 • Ukontrolleret hjertebanken
 • Hård mave
 • Høj puls og overfladisk vejrtrækning

Hvordan kommer man ud af stress fasen?

Man kommer ud når problemet har fundet sin løsning og man er igennem regenerationsfasen – vi skelner imellem 2 slags, henholdsvis den praktiske løsning (jeg flytter fra min samlever som tæsker mig) og den følelsesmæssige løsning en såkaldt SOULUTION (jeg finder ud af hvorfor jeg tiltrækker partnere som slå mig og slipper dette mønster).

Tilmeld dig et af vores kurser her, for at udvide din værktøjskasse!

Forbindelsen mellem følelser, organer og hjernen

Forbindelsen mellem vores følelser, organer og hjerne går igennem embryologien – som vedrører læren om fosterets udvikling, herunder de tre kim lag – og tilpasningen af evolutionens biologiske intelligens.

Derfor fokuseres der i METAsundhed ikke på et symptom særskilt, men derimod organet hvor symptomet har rod.

For at kunne konkretisere hvilken følelsesmæssig konflikttema, som har været forude for symptomet, er det væsentligt at kunne skelne imellem hvilket væv- og kimlag der er ansvarlige for organet.

Derfor deles kimlagene op i den gamle og den nye del af hjernen og organernes væv hører også til enten den gamle eller den nye hjerne. Et organ kan således have væv tilhørende både den gamle og den nye del af hjernen!

Kimlagene har følgende latinske betegnelser: endoderm, mesoderm og ektoderm.

Det biologiske formål
Kimlagenes kronologiske rækkefølge har betydning og er opstået på bestemte tidspunkter i evolutionen, hvor det biologiske formål har været, at tilpasse organismen de nye livsbetingelser for overlevelse.

Det er netop denne funktion der slår igennem den dag i dag, når vi oplever symptomer.

Kimlag styrer de basale funktioner i vores organer

 • Endoderm – maven, tyktarmen og tarmene generelt, leveren, bugspytkirtlen, urinblæren, dele af luftrøret, lunger, svælg, skjoldbruskkirtlen, bi-skjoldbruskkirtlen og dele af øret.
 • Mesoderm – muskler, knogler, brusk, lymfe, bindevæv, fedtvæv, kredsløbet, og underhuden (dermis)
 • Ektoderm – epidermis (overhuden), hår, negle, slimhinder, hornhinde og linsen i øjet, hormonkirtler

Hver et kimlag reagerer separat, når et organ udsættes for stress (UDIN/triggere).

Reaktionen er enten celleminus eller celleplus i organet afhængigt af om det handler om den gamle eller den nye hjerne.

Gamle hjerne – celle plus i stress fasen

Endoderm (Hjernestammen)

Mesoderm gammel (Lillehjernen)

Nye hjerne – celle minus i stressfasen

Ektoderm (Storhjernebarken)

Mesoderm ny (Storhjernemarven)

I hjernestammen finder vi f.eks. leveren og når man er i stressfasen i leverens aktive væv handler det om noget man sulter efter – det kan både være en reel sult (leverkræft er en af de største cancere i U-lande, men det kan også være noget man sulter efter i overført betydning, f.eks. penge, opmærksomhed m.v.).

I Lillehjernen finder vi underhuden og når man er i stressfasen her handler det om en konflikt hvor man har følt sig besudlet eller angrebet. Når det bliver slemt nok kan der opstå et Malignt Melanom (modermærkekræft).

I storhjernemarven finder vi skellettet og når man er i stressfasen i skellettet handler det om en selvnedvurderingskonflikt. Knogleskørhed er et eksempel på dette hvor der sker en afkalkning af knoglerne. Det rammer typisk kvinder i de første år af overgangsalderen i den vestlige verden. I samfund hvor kvinder typisk får højere status jo ældre de bliver oplever man ikke denne form for tilstand.

I storhjernebarken finder vi håret og når man er i stressfasen i håret (hårtab – bare pletter), handler det om en konflikt omkring separation. Det vil handle om noget man er blevet skilt fra og som man mangler eller uønsket kontakt og når det er i håret kan der være et intellektuelt indhold.

Aftryk i hjernen

Når vi er i stressfasen vil der udover en reaktion i det organ som er knyttet til den type stress der opleves også manifesteres et aftryk i hjernen (et relæ) i det pågældende område som har at gøre med det berørt organ. Her kommer hjernelagene ind igen i det relæet vil være placeret i det pågældende organs område i netop det hjernelag som det styre. Det betyder at hvis man tog en CT skanning af hjernen (uden kontraststof), så ville man kunne iagttage dette relæ. Omvendt betyder det også at det er muligt at lave en skanning af en hjerne og se hvilke organer der er i stress.

Det fortæller os om

Symptomet er i stressfasen eller regenerationsfasen.
Hvilket organ-væv oplever symptomet.
Hvilket hjernelag, sidder relæet i.
Hvorfor reagerer kroppen som den gør.
Hvilken følelse repræsenterer organ-vævet.
Hvad er det biologiske formål.
Hvilket specifikt hjernerelæ, styrer det organ-væv.

Arbejd med dine teknikker og bliv videreuddannet i METAsundhed. Du får flere redskaber og dine kunder oplever bedre resultater!

METAsundhed er et meget anerkendt værktøl. I METAsundhed kombineres det bedste fra sundhedsvæsenet, komplementær og alternativ behandling. Din krop går fra at være besværlig til, at være din egen intelligente medspiller/observatør.

Få vores gratis e-bog "Få et bedre liv med METAsundhed", ved at tilmelde dig til vores nyhedsbrev!

 

Bogen giver dig en introduktion til mulighederne med METAsundhed og i vores nyhedsbreve får du mere information om hvordan METAsundhed kan hjælpe dig! Nyhedsbrevet har kun fokus på METAsundhed!

Vil du tale med os?

Så kontakt os på 70 278 288 eller indtast dit nummer og vi ringer dig op